6:55

Кыргыз Республикынын Гимни

07:00

Музыка

07:30

Программа «Позитив»

10:30

Программа «Сонун»

11:30

Документальный фильм «Автомабили мечты» 1-сери

12:00

Кабарлар

12:10

Мультфильм

12:25

Көркөм фильм

14:00

Кабарлар

14:10

Мунаввар кун

15:00

Аброй

15:20

Көркөм фильм

17:00

Кабарлар

17:10

Корей сериалы

18: 30

Мультфильм

19:00

Кабарлар

19:35

Бизнес башта

20:00

Программа «Позитив»

21:30

Музыка

22:00

Кабарлар

22:30

Көркөм фильм

00:30

Көркөм фильм

01:50

Гимн КР